Formularz zgłoszeniowy

Adres zamieszkania dziecka

Dane osobowe rodziców/prawnych opiekunów dziecka:

Informacje o dziecku i rodzicach/prawnych opiekunach na potrzeby rekrutacji (zaznacz odpowiednie informacje)

Wybierz lokalizację żłobka

Proponowany termin rozpoczęcia uczestnictwa mojego dziecka w żłobku

* pole obowiązkowe

Scroll to Top

Zgłoszenie zostało wysłane!

W przeciągu kilku godzin wyslemy email z potwierdzeniem i szczegółami.