Bezpieczeństwo

  • Na stałe każda sala wyposażona jest w oczyszczacz powietrza monitorujący stan zanieczyszczenia. Posiadamy wydzielone pomieszczenie, z dala od sal, do odizolowana dziecka w razie podejrzenia zarażenia.
  • Personel został przeszkolony w zakresie sprawdzania stanu zdrowia swojego i dzieci oraz procedur postępowania w razie podejrzenia zarażenia koronawirusem.
  • Na stałe została wydzielona w szatni tablica na której dostępne są numery telefonów niezbędne do szybkiego reagowania w razie zagrożenia zarażeniem m.in. telefony do Sanitarnej Stacji Epidemiologicznej, lekarza pierwszego kontaktu, instrukcje mycia i dezynfekcji rak, instrukcja zakładani i zdejmowania maseczki oraz rękawiczek.
  • W żłobku powstały specjalne dokumenty i procedury postępowania na wypadek zarażenia Covid-19, jesteśmy w stałym kontakcie ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną aby szybko wdrażać nowe wytyczne i zalecenia sanepidu.
  • Mamy ogromną nadzieję, że w tej trudnej sytuacji zachowując maksimum ostrożności i higieny, wspólnie z Państwem zapewnimy dzieciom bezpieczne warunki przebywania w żłobku.

Plan dnia

zbieranie się dzieci, zabawy swobodne w sali, zajęcia indywidualne

7:00-8:45

śniadanie

9:00-9:20

zajęcia dydaktyczne

9:20-09:40

wyjście na dwór

9:40-11:30

zupa

11:30-11:50

czynności higieniczne, mycie zębów

11:11:50-12:00

drzemka, odpoczynek, czytanie książek, słuchanie spokojnej muzyki

12:00-14:00

zajęcia plastyczne

II danie

14:30 – 15:00

zajęcia plastyczne

15:15-15:45

podwieczorek

16:00-16:15

zabawy ruchowe przy muzyce, zajęcia indywidualne

16:15-16:30

zabawy swobodne, oczekiwanie na rodziców

16:30-17:00

Często zadawane pytania

Oczywiście! Każde z dzieci otrzymuje swoją porcję jedzenie i próbują najpierw jeść samodzielnie. Dzieci które mają z tym problem albo w ogóle nie jedzą samodzielnie, są przez nas karmione 🙂

Absolutnie żaden. Nauczy się chodzić w swoim czasie i tempie, do tego czasu jest przez nas przenoszone i wspieranie w przemieszczaniu. Jeśli czworakuje lub przemieszcza się inaczej to wspieramy tą formę poruszania się. 

Każdy z opiekunów jest przeszkolony z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W razie jakiegokolwiek wypadku stosuje ustalone w placówce proceduru. Jeśli wypadek jest łagodny opiekun udziela pierwszej pomocy oczyszczając ranę, ochładzając miejsce stłuczenia, przemywając miejsce uderzenia czystą wodą. W razie konieczności dzwoni do rodziców dziecka cały czas monitorując stan zdrowia i zachowanie dziecka. Do poważnych zdarzeń wzywana jest karetka pogotowia, do czasu jej przybycia udzielana jest dziecku pierwsza pomoc.  

Oczywiście. Rodzice wcześniej muszą dostarczyć do żłobka własnoręcznie podpisane upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka przez babcię. Proszę pamiętać aby osoba upoważniona miała przy sobie dowód osobisty w dniu odbierania dziecka. Opiekunowie przed wydaniem dziecka, sprawdzą dowód osobisty osoby upoważnionej upewniając się, że jest to właściwa osoba. 

Scroll to Top