Agnieszka Stańczak

Zafascynowana Rodzicielstwem Bliskości postanowiła w swojej pracy z wdrożyć jej zasady. Najważniejsze dla niej jest bezpieczeństwo i spokojny rozwój dziecka. Dba o to, aby każde miało czas, przestrzeń i odpowiednio stworzone warunki do poznawania siebie i rozwijania we własnym tempie. Tak powstało Sezamkowo!

Scroll to Top