Izabella Cepko

To osoba z wieloletnim doświadczeniem w opiece nad dziećmi.Zgłębia tajemnice dziecięcego świata tak by widzieć go oczyma dziecka. W pracy dydaktycznej mocny nacisk kładzie na zajęcia ruchowe, taniec, plastykę i sensorykę. W planie dnia jej wychowanków nie brakuje również zajęć wyciszających i relaksacyjnych.

Scroll to Top