Julia Tomiczek

Pracuje z najmłodszymi w duchu bliskości, NVC (bezprzemocowej komunikacji), książek Juula i edukacji równościowej. Koncentruję się na bezpieczeństwie, dawaniu poczucia siły, sprawczości i akceptacji. Prywatnie jest mamą pewnej siebie nastolatki. Kocha tańczyć (specjalizuję się w Kontakt Improwizacji), śpiewać, występować. Czasem pracuję przy sesjach fotograficznych.

Scroll to Top